61 Asakawanishijo line Hiromachikenju iriguchi timetables | 61 Asakawanishijo line timetables | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  


   

Hiromachikenju iriguchi timetable

Going to Asakawanishijo area

61 Nagano Stn. → Uki → Wakatsukidanchi-chuo → Asakawanishijo
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7

33 Asakawanishijo

8

08 Asakawanishijo

33 Asakawanishijo

58 Asakawanishijo

48 Asakawanishijo

9

33 Asakawanishijo

23 Asakawanishijo

10

13 Asakawanishijo

53 Asakawanishijo

23 Asakawanishijo

11

33 Asakawanishijo

23 Asakawanishijo

12

13 Asakawanishijo

53 Asakawanishijo

23 Asakawanishijo

13

33 Asakawanishijo

23 Asakawanishijo

14

13 Asakawanishijo

53 Asakawanishijo

23 Asakawanishijo

15

23 Asakawanishijo

53 Asakawanishijo

23 Asakawanishijo

16

23 Asakawanishijo

56 Asakawanishijo

23 Asakawanishijo

53 Asakawanishijo

17

26 Asakawanishijo

41 Asakawanishijo

56 Asakawanishijo

23 Asakawanishijo

53 Asakawanishijo

18

26 Asakawanishijo

56 Asakawanishijo

23 Asakawanishijo

19

23 Asakawanishijo

58 Asakawanishijo

03 Asakawanishijo

43 Asakawanishijo

20

38 Asakawanishijo

21

23 Asakawanishijo

13 Asakawanishijo

22

01 Asakawanishijo

56 Asakawanishijo

23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7

33 Asakawanishijo

8

08 Asakawanishijo

33 Asakawanishijo

58 Asakawanishijo

9

33 Asakawanishijo

10

13 Asakawanishijo

53 Asakawanishijo

11

33 Asakawanishijo

12

13 Asakawanishijo

53 Asakawanishijo

13

33 Asakawanishijo

14

13 Asakawanishijo

53 Asakawanishijo

15

23 Asakawanishijo

53 Asakawanishijo

16

23 Asakawanishijo

56 Asakawanishijo

17

26 Asakawanishijo

41 Asakawanishijo

56 Asakawanishijo

18

26 Asakawanishijo

56 Asakawanishijo

19

23 Asakawanishijo

58 Asakawanishijo

20

38 Asakawanishijo

21

23 Asakawanishijo

22

01 Asakawanishijo

56 Asakawanishijo

23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8

48 Asakawanishijo

9

23 Asakawanishijo

10

23 Asakawanishijo

11

23 Asakawanishijo

12

23 Asakawanishijo

13

23 Asakawanishijo

14

23 Asakawanishijo

15

23 Asakawanishijo

16

23 Asakawanishijo

53 Asakawanishijo

17

23 Asakawanishijo

53 Asakawanishijo

18

23 Asakawanishijo

19

03 Asakawanishijo

43 Asakawanishijo

20
21

13 Asakawanishijo

22
23

The year-end and New Year vacation (from December 29 to January 3) and Obon holiday vacation (from August 13 to August 16) will travel with diamond on Saturday, holiday.
(in addition, we assume all flight suspension on January 1)

Going to Nagano Stn. area

61 Asakawanishijo → Wakatsukidanchi-chuo → Uki → Nagano Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5
6

26 Nagano Stn.

41 Nagano Stn.

7

04 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

36 Nagano Stn.

51 Nagano Stn.

04 Nagano Stn.

29 Nagano Stn.

59 Nagano Stn.

8

11 Nagano Stn.

26 Nagano Stn.

44 Nagano Stn.

9

09 Nagano Stn.

39 Nagano Stn.

06 Nagano Stn.

36 Nagano Stn.

10

14 Nagano Stn.

54 Nagano Stn.

06 Nagano Stn.

11

34 Nagano Stn.

06 Nagano Stn.

12

14 Nagano Stn.

54 Nagano Stn.

06 Nagano Stn.

13

34 Nagano Stn.

06 Nagano Stn.

14

14 Nagano Stn.

54 Nagano Stn.

06 Nagano Stn.

15

29 Nagano Stn.

59 Nagano Stn.

06 Nagano Stn.

16

29 Nagano Stn.

59 Nagano Stn.

06 Nagano Stn.

31 Nagano Stn.

17

34 Nagano Stn.

01 Nagano Stn.

31 Nagano Stn.

18

04 Nagano Stn.

29 Nagano Stn.

01 Nagano Stn.

31 Nagano Stn.

19

09 Nagano Stn.

51 Nagano Stn.

20

31 Nagano Stn.

21

11 Nagano Stn.

56 Nagano Stn.

22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6

26 Nagano Stn.

41 Nagano Stn.

7

04 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

36 Nagano Stn.

51 Nagano Stn.

8

11 Nagano Stn.

26 Nagano Stn.

44 Nagano Stn.

9

09 Nagano Stn.

39 Nagano Stn.

10

14 Nagano Stn.

54 Nagano Stn.

11

34 Nagano Stn.

12

14 Nagano Stn.

54 Nagano Stn.

13

34 Nagano Stn.

14

14 Nagano Stn.

54 Nagano Stn.

15

29 Nagano Stn.

59 Nagano Stn.

16

29 Nagano Stn.

59 Nagano Stn.

17

34 Nagano Stn.

18

04 Nagano Stn.

29 Nagano Stn.

19

09 Nagano Stn.

20

31 Nagano Stn.

21

11 Nagano Stn.

56 Nagano Stn.

22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7

04 Nagano Stn.

29 Nagano Stn.

59 Nagano Stn.

8
9

06 Nagano Stn.

36 Nagano Stn.

10

06 Nagano Stn.

11

06 Nagano Stn.

12

06 Nagano Stn.

13

06 Nagano Stn.

14

06 Nagano Stn.

15

06 Nagano Stn.

16

06 Nagano Stn.

31 Nagano Stn.

17

01 Nagano Stn.

31 Nagano Stn.

18

01 Nagano Stn.

31 Nagano Stn.

19

51 Nagano Stn.

20
21
22
23

The year-end and New Year vacation (from December 29 to January 3) and Obon holiday vacation (from August 13 to August 16) will travel with diamond on Saturday, holiday.
(in addition, we assume all flight suspension on January 1)