61 Asakawanishijo line Asakawajutakuchi iriguchi timetables | 61 Asakawanishijo line timetables | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  


   

Asakawajutakuchi iriguchi timetable

Going to Asakawanishijo area

61 Nagano Stn. → Uki → Wakatsukidanchi-chuo → Asakawanishijo
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7

40 Asakawanishijo

8

15 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

55 Asakawanishijo

9

05 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

10

20 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

11

00 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

12

20 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

13

00 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

14

20 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

15

00 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

16

00 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

17

04 Asakawanishijo

34 Asakawanishijo

49 Asakawanishijo

00 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

18

04 Asakawanishijo

34 Asakawanishijo

00 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

19

04 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

10 Asakawanishijo

50 Asakawanishijo

20

05 Asakawanishijo

45 Asakawanishijo

21

30 Asakawanishijo

20 Asakawanishijo

22

08 Asakawanishijo

23

03 Asakawanishijo

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7

40 Asakawanishijo

8

15 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

9

05 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

10

20 Asakawanishijo

11

00 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

12

20 Asakawanishijo

13

00 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

14

20 Asakawanishijo

15

00 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

16

00 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

17

04 Asakawanishijo

34 Asakawanishijo

49 Asakawanishijo

18

04 Asakawanishijo

34 Asakawanishijo

19

04 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

20

05 Asakawanishijo

45 Asakawanishijo

21

30 Asakawanishijo

22

08 Asakawanishijo

23

03 Asakawanishijo

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8

55 Asakawanishijo

9

30 Asakawanishijo

10

30 Asakawanishijo

11

30 Asakawanishijo

12

30 Asakawanishijo

13

30 Asakawanishijo

14

30 Asakawanishijo

15

30 Asakawanishijo

16

30 Asakawanishijo

17

00 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

18

00 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

19

10 Asakawanishijo

50 Asakawanishijo

20
21

20 Asakawanishijo

22
23

The year-end and New Year vacation (from December 29 to January 3) and Obon holiday vacation (from August 13 to August 16) will travel with diamond on Saturday, holiday.
(in addition, we assume all flight suspension on January 1)

Going to Nagano Stn. area

61 Asakawanishijo → Wakatsukidanchi-chuo → Uki → Nagano Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5
6

21 Nagano Stn.

36 Nagano Stn.

56 Nagano Stn.

56 Nagano Stn.

7

06 Nagano Stn.

26 Nagano Stn.

41 Nagano Stn.

21 Nagano Stn.

51 Nagano Stn.

8

01 Nagano Stn.

16 Nagano Stn.

36 Nagano Stn.

58 Nagano Stn.

9

01 Nagano Stn.

31 Nagano Stn.

28 Nagano Stn.

58 Nagano Stn.

10

06 Nagano Stn.

46 Nagano Stn.

58 Nagano Stn.

11

26 Nagano Stn.

58 Nagano Stn.

12

06 Nagano Stn.

46 Nagano Stn.

58 Nagano Stn.

13

26 Nagano Stn.

58 Nagano Stn.

14

06 Nagano Stn.

46 Nagano Stn.

58 Nagano Stn.

15

21 Nagano Stn.

51 Nagano Stn.

58 Nagano Stn.

16

21 Nagano Stn.

51 Nagano Stn.

23 Nagano Stn.

53 Nagano Stn.

17

26 Nagano Stn.

56 Nagano Stn.

23 Nagano Stn.

53 Nagano Stn.

18

21 Nagano Stn.

23 Nagano Stn.

19

01 Nagano Stn.

43 Nagano Stn.

20

26 Nagano Stn.

21

06 Nagano Stn.

51 Nagano Stn.

22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6

21 Nagano Stn.

36 Nagano Stn.

56 Nagano Stn.

7

06 Nagano Stn.

26 Nagano Stn.

41 Nagano Stn.

8

01 Nagano Stn.

16 Nagano Stn.

36 Nagano Stn.

9

01 Nagano Stn.

31 Nagano Stn.

10

06 Nagano Stn.

46 Nagano Stn.

11

26 Nagano Stn.

12

06 Nagano Stn.

46 Nagano Stn.

13

26 Nagano Stn.

14

06 Nagano Stn.

46 Nagano Stn.

15

21 Nagano Stn.

51 Nagano Stn.

16

21 Nagano Stn.

51 Nagano Stn.

17

26 Nagano Stn.

56 Nagano Stn.

18

21 Nagano Stn.

19

01 Nagano Stn.

20

26 Nagano Stn.

21

06 Nagano Stn.

51 Nagano Stn.

22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6

56 Nagano Stn.

7

21 Nagano Stn.

51 Nagano Stn.

8

58 Nagano Stn.

9

28 Nagano Stn.

58 Nagano Stn.

10

58 Nagano Stn.

11

58 Nagano Stn.

12

58 Nagano Stn.

13

58 Nagano Stn.

14

58 Nagano Stn.

15

58 Nagano Stn.

16

23 Nagano Stn.

53 Nagano Stn.

17

23 Nagano Stn.

53 Nagano Stn.

18

23 Nagano Stn.

19

43 Nagano Stn.

20
21
22
23

The year-end and New Year vacation (from December 29 to January 3) and Obon holiday vacation (from August 13 to August 16) will travel with diamond on Saturday, holiday.
(in addition, we assume all flight suspension on January 1)