61 Asakawanishijo line Shiyakusho iriguchi timetables | 61 Asakawanishijo line timetables | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  


   

Shiyakusho iriguchi timetable

Going to Asakawanishijo area

61 Nagano Stn. → Uki → Wakatsukidanchi-chuo → Asakawanishijo
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7

20 Asakawanishijo

55 Asakawanishijo

8

20 Asakawanishijo

45 Asakawanishijo

35 Asakawanishijo

9

20 Asakawanishijo

10 Asakawanishijo

10

00 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

10 Asakawanishijo

11

20 Asakawanishijo

10 Asakawanishijo

12

00 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

10 Asakawanishijo

13

20 Asakawanishijo

10 Asakawanishijo

14

00 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

10 Asakawanishijo

15

10 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

10 Asakawanishijo

16

10 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

10 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

17

10 Asakawanishijo

25 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

10 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

18

10 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

10 Asakawanishijo

50 Asakawanishijo

19

10 Asakawanishijo

45 Asakawanishijo

30 Asakawanishijo

20

25 Asakawanishijo

21

10 Asakawanishijo

48 Asakawanishijo

00 Asakawanishijo

22

43 Asakawanishijo

23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7

20 Asakawanishijo

55 Asakawanishijo

8

20 Asakawanishijo

45 Asakawanishijo

9

20 Asakawanishijo

10

00 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

11

20 Asakawanishijo

12

00 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

13

20 Asakawanishijo

14

00 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

15

10 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

16

10 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

17

10 Asakawanishijo

25 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

18

10 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

19

10 Asakawanishijo

45 Asakawanishijo

20

25 Asakawanishijo

21

10 Asakawanishijo

48 Asakawanishijo

22

43 Asakawanishijo

23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8

35 Asakawanishijo

9

10 Asakawanishijo

10

10 Asakawanishijo

11

10 Asakawanishijo

12

10 Asakawanishijo

13

10 Asakawanishijo

14

10 Asakawanishijo

15

10 Asakawanishijo

16

10 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

17

10 Asakawanishijo

40 Asakawanishijo

18

10 Asakawanishijo

50 Asakawanishijo

19

30 Asakawanishijo

20
21

00 Asakawanishijo

22
23

The year-end and New Year vacation (from December 29 to January 3) and Obon holiday vacation (from August 13 to August 16) will travel with diamond on Saturday, holiday.
(in addition, we assume all flight suspension on January 1)

Going to Nagano Stn. area

61 Asakawanishijo → Wakatsukidanchi-chuo → Uki → Nagano Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5
6

40 Nagano Stn.

55 Nagano Stn.

7

19 Nagano Stn.

29 Nagano Stn.

52 Nagano Stn.

19 Nagano Stn.

44 Nagano Stn.

8

07 Nagano Stn.

27 Nagano Stn.

42 Nagano Stn.

59 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

9

24 Nagano Stn.

54 Nagano Stn.

21 Nagano Stn.

51 Nagano Stn.

10

29 Nagano Stn.

21 Nagano Stn.

11

09 Nagano Stn.

49 Nagano Stn.

21 Nagano Stn.

12

29 Nagano Stn.

21 Nagano Stn.

13

09 Nagano Stn.

49 Nagano Stn.

21 Nagano Stn.

14

29 Nagano Stn.

21 Nagano Stn.

15

09 Nagano Stn.

44 Nagano Stn.

21 Nagano Stn.

16

14 Nagano Stn.

44 Nagano Stn.

21 Nagano Stn.

46 Nagano Stn.

17

14 Nagano Stn.

49 Nagano Stn.

16 Nagano Stn.

46 Nagano Stn.

18

19 Nagano Stn.

44 Nagano Stn.

16 Nagano Stn.

46 Nagano Stn.

19

24 Nagano Stn.

20

45 Nagano Stn.

06 Nagano Stn.

21

25 Nagano Stn.

22

10 Nagano Stn.

23

Weekday

TimetableWeekday
5
6

40 Nagano Stn.

55 Nagano Stn.

7

19 Nagano Stn.

29 Nagano Stn.

52 Nagano Stn.

8

07 Nagano Stn.

27 Nagano Stn.

42 Nagano Stn.

59 Nagano Stn.

9

24 Nagano Stn.

54 Nagano Stn.

10

29 Nagano Stn.

11

09 Nagano Stn.

49 Nagano Stn.

12

29 Nagano Stn.

13

09 Nagano Stn.

49 Nagano Stn.

14

29 Nagano Stn.

15

09 Nagano Stn.

44 Nagano Stn.

16

14 Nagano Stn.

44 Nagano Stn.

17

14 Nagano Stn.

49 Nagano Stn.

18

19 Nagano Stn.

44 Nagano Stn.

19

24 Nagano Stn.

20

45 Nagano Stn.

21

25 Nagano Stn.

22

10 Nagano Stn.

23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7

19 Nagano Stn.

44 Nagano Stn.

8

14 Nagano Stn.

9

21 Nagano Stn.

51 Nagano Stn.

10

21 Nagano Stn.

11

21 Nagano Stn.

12

21 Nagano Stn.

13

21 Nagano Stn.

14

21 Nagano Stn.

15

21 Nagano Stn.

16

21 Nagano Stn.

46 Nagano Stn.

17

16 Nagano Stn.

46 Nagano Stn.

18

16 Nagano Stn.

46 Nagano Stn.

19
20

06 Nagano Stn.

21
22
23

The year-end and New Year vacation (from December 29 to January 3) and Obon holiday vacation (from August 13 to August 16) will travel with diamond on Saturday, holiday.
(in addition, we assume all flight suspension on January 1)