61 Asakawanishijo line Joyama koen iriguchi timetables | 61 Asakawanishijo line timetables | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  


   

Joyama koen iriguchi timetable

Going to Asakawanishijo area

61 Nagano Stn. → Uki → Wakatsukidanchi-chuo → Asakawanishijo
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7

26 Asakawanishijo

8

01 Asakawanishijo

26 Asakawanishijo

51 Asakawanishijo

41 Asakawanishijo

9

26 Asakawanishijo

16 Asakawanishijo

10

06 Asakawanishijo

46 Asakawanishijo

16 Asakawanishijo

11

26 Asakawanishijo

16 Asakawanishijo

12

06 Asakawanishijo

46 Asakawanishijo

16 Asakawanishijo

13

26 Asakawanishijo

16 Asakawanishijo

14

06 Asakawanishijo

46 Asakawanishijo

16 Asakawanishijo

15

16 Asakawanishijo

46 Asakawanishijo

16 Asakawanishijo

16

16 Asakawanishijo

47 Asakawanishijo

16 Asakawanishijo

46 Asakawanishijo

17

17 Asakawanishijo

32 Asakawanishijo

47 Asakawanishijo

16 Asakawanishijo

46 Asakawanishijo

18

17 Asakawanishijo

47 Asakawanishijo

16 Asakawanishijo

56 Asakawanishijo

19

16 Asakawanishijo

51 Asakawanishijo

36 Asakawanishijo

20

31 Asakawanishijo

21

16 Asakawanishijo

54 Asakawanishijo

06 Asakawanishijo

22

49 Asakawanishijo

23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7

26 Asakawanishijo

8

01 Asakawanishijo

26 Asakawanishijo

51 Asakawanishijo

9

26 Asakawanishijo

10

06 Asakawanishijo

46 Asakawanishijo

11

26 Asakawanishijo

12

06 Asakawanishijo

46 Asakawanishijo

13

26 Asakawanishijo

14

06 Asakawanishijo

46 Asakawanishijo

15

16 Asakawanishijo

46 Asakawanishijo

16

16 Asakawanishijo

47 Asakawanishijo

17

17 Asakawanishijo

32 Asakawanishijo

47 Asakawanishijo

18

17 Asakawanishijo

47 Asakawanishijo

19

16 Asakawanishijo

51 Asakawanishijo

20

31 Asakawanishijo

21

16 Asakawanishijo

54 Asakawanishijo

22

49 Asakawanishijo

23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8

41 Asakawanishijo

9

16 Asakawanishijo

10

16 Asakawanishijo

11

16 Asakawanishijo

12

16 Asakawanishijo

13

16 Asakawanishijo

14

16 Asakawanishijo

15

16 Asakawanishijo

16

16 Asakawanishijo

46 Asakawanishijo

17

16 Asakawanishijo

46 Asakawanishijo

18

16 Asakawanishijo

56 Asakawanishijo

19

36 Asakawanishijo

20
21

06 Asakawanishijo

22
23

The year-end and New Year vacation (from December 29 to January 3) and Obon holiday vacation (from August 13 to August 16) will travel with diamond on Saturday, holiday.
(in addition, we assume all flight suspension on January 1)

Going to Nagano Stn. area

61 Asakawanishijo → Wakatsukidanchi-chuo → Uki → Nagano Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5
6

34 Nagano Stn.

49 Nagano Stn.

7

12 Nagano Stn.

22 Nagano Stn.

45 Nagano Stn.

12 Nagano Stn.

37 Nagano Stn.

8

00 Nagano Stn.

20 Nagano Stn.

35 Nagano Stn.

52 Nagano Stn.

07 Nagano Stn.

9

17 Nagano Stn.

47 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

44 Nagano Stn.

10

22 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

11

02 Nagano Stn.

42 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

12

22 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

13

02 Nagano Stn.

42 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

14

22 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

15

02 Nagano Stn.

37 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

16

07 Nagano Stn.

37 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

39 Nagano Stn.

17

07 Nagano Stn.

42 Nagano Stn.

09 Nagano Stn.

39 Nagano Stn.

18

12 Nagano Stn.

37 Nagano Stn.

09 Nagano Stn.

39 Nagano Stn.

19

17 Nagano Stn.

59 Nagano Stn.

20

39 Nagano Stn.

21

19 Nagano Stn.

22

04 Nagano Stn.

23

Weekday

TimetableWeekday
5
6

34 Nagano Stn.

49 Nagano Stn.

7

12 Nagano Stn.

22 Nagano Stn.

45 Nagano Stn.

8

00 Nagano Stn.

20 Nagano Stn.

35 Nagano Stn.

52 Nagano Stn.

9

17 Nagano Stn.

47 Nagano Stn.

10

22 Nagano Stn.

11

02 Nagano Stn.

42 Nagano Stn.

12

22 Nagano Stn.

13

02 Nagano Stn.

42 Nagano Stn.

14

22 Nagano Stn.

15

02 Nagano Stn.

37 Nagano Stn.

16

07 Nagano Stn.

37 Nagano Stn.

17

07 Nagano Stn.

42 Nagano Stn.

18

12 Nagano Stn.

37 Nagano Stn.

19

17 Nagano Stn.

20

39 Nagano Stn.

21

19 Nagano Stn.

22

04 Nagano Stn.

23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7

12 Nagano Stn.

37 Nagano Stn.

8

07 Nagano Stn.

9

14 Nagano Stn.

44 Nagano Stn.

10

14 Nagano Stn.

11

14 Nagano Stn.

12

14 Nagano Stn.

13

14 Nagano Stn.

14

14 Nagano Stn.

15

14 Nagano Stn.

16

14 Nagano Stn.

39 Nagano Stn.

17

09 Nagano Stn.

39 Nagano Stn.

18

09 Nagano Stn.

39 Nagano Stn.

19

59 Nagano Stn.

20
21
22
23

The year-end and New Year vacation (from December 29 to January 3) and Obon holiday vacation (from August 13 to August 16) will travel with diamond on Saturday, holiday.
(in addition, we assume all flight suspension on January 1)