82 Suzaka-Yashima line 82B Watauchi-Yashima line Minamichitosemachi timetables | 82 Suzaka-Yashima line 82B Watauchi-Yashima line timetables | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  


   

Minamichitosemachi timetable

Going to Yashima/Watauchi Stn./Suzaka Stn. area

82 Nagano Stn. → Nagano Stn. east exit → M-Wave mae → Yashima → Kodaka → Suzaka Stn.
82B Nagano Stn. → Nagano Stn. east exit → M-Wave mae → Yashima → Shimizu → Watauchi Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7

00 Yashima

35 Watauchi Stn.

8

05 Suzaka Stn.

45 Yashima

05 Suzaka Stn.

9

35 Watauchi Stn.

35 Watauchi Stn.

10

35 Suzaka Stn.

35 Suzaka Stn.

11

35 Watauchi Stn.

35 Watauchi Stn.

12

35 Suzaka Stn.

35 Suzaka Stn.

13

35 Yashima

14

35 Watauchi Stn.

35 Watauchi Stn.

15

35 Yashima

16

35 Suzaka Stn.

35 Suzaka Stn.

17

05 Watauchi Stn.

35 Watauchi Stn.

05 Watauchi Stn.

35 Watauchi Stn.

18

05 Suzaka Stn.

35 Watauchi Stn.

05 Suzaka Stn.

35 Watauchi Stn.

19

05 Suzaka Stn.

35 Watauchi Stn.

35 Watauchi Stn.

20

35 Watauchi Stn.

21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7

00 Yashima

35 Watauchi Stn.

8

05 Suzaka Stn.

45 Yashima

9

35 Watauchi Stn.

10

35 Suzaka Stn.

11

35 Watauchi Stn.

12

35 Suzaka Stn.

13

35 Yashima

14

35 Watauchi Stn.

15

35 Yashima

16

35 Suzaka Stn.

17

05 Watauchi Stn.

35 Watauchi Stn.

18

05 Suzaka Stn.

35 Watauchi Stn.

19

05 Suzaka Stn.

35 Watauchi Stn.

20

35 Watauchi Stn.

21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8

05 Suzaka Stn.

9

35 Watauchi Stn.

10

35 Suzaka Stn.

11

35 Watauchi Stn.

12

35 Suzaka Stn.

13
14

35 Watauchi Stn.

15
16

35 Suzaka Stn.

17

05 Watauchi Stn.

35 Watauchi Stn.

18

05 Suzaka Stn.

35 Watauchi Stn.

19

35 Watauchi Stn.

20
21
22
23

The year-end and New Year vacation (from December 29 to January 3) and Obon holiday vacation (from August 13 to August 16) will travel with diamond on Saturday, holiday.
(in addition, we assume all flight suspension on January 1)

Going to Nagano Stn./east exit area

82 Suzaka Stn. → Kodaka → Yashima → M-Wave mae → Nagano Stn. east exit → Nagano Stn.
82 Watauchi Stn. → Shimizu → Yashima → M-Wave mae → Nagano Stn. east exit → Nagano Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5
6

49 Nagano Stn.

7

42 Nagano Stn.

39 Nagano Stn.

8

00 Nagano Stn.

30 Nagano Stn.

04 Nagano Stn.

49 Nagano Stn.

9

04 Nagano Stn.

44 Nagano Stn.

44 Nagano Stn.

10

14 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

11

14 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

12

14 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

13

14 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

14

14 Nagano Stn.

14 Nagano Stn.

15
16
17
18

13 Nagano Stn.

09 Nagano Stn.

19
20

34 Nagano Stn.

21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6

49 Nagano Stn.

7

42 Nagano Stn.

8

00 Nagano Stn.

30 Nagano Stn.

9

04 Nagano Stn.

44 Nagano Stn.

10

14 Nagano Stn.

11

14 Nagano Stn.

12

14 Nagano Stn.

13

14 Nagano Stn.

14

14 Nagano Stn.

15
16
17
18

13 Nagano Stn.

19
20

34 Nagano Stn.

21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7

39 Nagano Stn.

8

04 Nagano Stn.

49 Nagano Stn.

9

44 Nagano Stn.

10

14 Nagano Stn.

11

14 Nagano Stn.

12

14 Nagano Stn.

13

14 Nagano Stn.

14

14 Nagano Stn.

15
16
17
18

09 Nagano Stn.

19
20
21
22
23

The year-end and New Year vacation (from December 29 to January 3) and Obon holiday vacation (from August 13 to August 16) will travel with diamond on Saturday, holiday.
(in addition, we assume all flight suspension on January 1)