20 kanbayashi line Koen-kita timetables | 20 kanbayashi line timetables | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  


   

Koen-kita timetable

Going to Snow monkey park area

Shinshu-Nakano Station - Nakamachi - Haramachi(Temporary bus stop) - Aeon nakano-ten mae - Yudanaka Stn. - Shibu onsen - Snow monkey park
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7
8
9

13 Snow monkey park

13 Snow monkey park

10

18 Snow monkey park

18 Snow monkey park

11

33 Snow monkey park

33 Snow monkey park

12

53 Snow monkey park

53 Snow monkey park

13
14
15

38 Snow monkey park

38 Snow monkey park

16
17
18

18 Snow monkey park

18 Snow monkey park

19
20
21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7
8
9

13 Snow monkey park

10

18 Snow monkey park

11

33 Snow monkey park

12

53 Snow monkey park

13
14
15

38 Snow monkey park

16
17
18

18 Snow monkey park

19
20
21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8
9

13 Snow monkey park

10

18 Snow monkey park

11

33 Snow monkey park

12

53 Snow monkey park

13
14
15

38 Snow monkey park

16
17
18

18 Snow monkey park

19
20
21
22
23

Going to Nakano Stn./Yudanaka Stn. area

Snow monkey park - Shibu onsen - Yudanaka Stn. - Aeon nakano-ten mae - Haramachi(Temporary bus stop) - Nakamachi - Shinshu-Nakano Station
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23