Tategahana Line (suspended for holiday and from December 29 to January 3 on all convenience Saturday) Shimim pool timetable | Tategahana Line (suspended for holiday and from December 29 to January 3 on all convenience Saturday) timetable | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  


   

Shimim pool timetable

Going to Tategahana Stn. area

Shinshu-Nakano Station - Iwafune kokaido - Ebe - Angenji - Kusama - Tategahana Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5
6

56 Tategahana Stn.

7

56 Tategahana Stn.

8
9
10
11
12
13
14
15
16

31 Tategahana Stn.

17
18

16 Tategahana Stn.

19
20
21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6

56 Tategahana Stn.

7

56 Tategahana Stn.

8
9
10
11
12
13
14
15
16

31 Tategahana Stn.

17
18

16 Tategahana Stn.

19
20
21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23


Going to Shinshu-Nakano Station area

Tategahana Stn. - Kusama - Angenji - Ebe - Iwafune kokaido - Shinshu-Nakano Station
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7

30 Shinshu-Nakano Station

8
9

15 Shinshu-Nakano Station

10
11
12
13
14
15
16
17

10 Shinshu-Nakano Station

18

55 Shinshu-Nakano Station

19
20
21
22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7

30 Shinshu-Nakano Station

8
9

15 Shinshu-Nakano Station

10
11
12
13
14
15
16
17

10 Shinshu-Nakano Station

18

55 Shinshu-Nakano Station

19
20
21
22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23