Yashiro Suzaka Line Ryoke timetable | Yashiro Suzaka Line timetable | Timetable | Route bus | Nagaden Bus
  


   

Ryoke timetable

Going to Matsushiro Stn./Yashiro Stn./Matsushiro koko area

Suzaka Stn. → Matsushiro Stn., Yashiro Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7
8

34 Yashiro Stn.

34 Yashiro Stn.

9
10

09 Matsushiro Stn.

09 Matsushiro Stn.

11
12

04 Yashiro Stn.

04 Yashiro Stn.

13

54 Yashiro Stn.

54 Yashiro Stn.

14
15

19 Yashiro Stn.

19 Yashiro Stn.

19 Yashiro Stn.

16

04 Yashiro Stn.

04 Yashiro Stn.

44 Matsushiro Stn.

04 Yashiro Stn.

44 Matsushiro Stn.

17

50 Yashiro Stn.

50 Yashiro Stn.

50 Yashiro Stn.

18
19

00 Yashiro Stn.

00 Yashiro Stn.

20

09 Yashiro Stn.

09 Yashiro Stn.

21

09 Matsushiro Stn.

09 Matsushiro Stn.

22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7
8

34 Yashiro Stn.

9
10

09 Matsushiro Stn.

11
12

04 Yashiro Stn.

13

54 Yashiro Stn.

14
15

19 Yashiro Stn.

19 Yashiro Stn.

16

04 Yashiro Stn.

04 Yashiro Stn.

44 Matsushiro Stn.

17

50 Yashiro Stn.

50 Yashiro Stn.

18
19

00 Yashiro Stn.

20

09 Yashiro Stn.

21

09 Matsushiro Stn.

22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8

34 Yashiro Stn.

9
10

09 Matsushiro Stn.

11
12

04 Yashiro Stn.

13

54 Yashiro Stn.

14
15

19 Yashiro Stn.

16

04 Yashiro Stn.

44 Matsushiro Stn.

17

50 Yashiro Stn.

18
19

00 Yashiro Stn.

20

09 Yashiro Stn.

21

09 Matsushiro Stn.

22
23

Going to Suzaka Stn./Matsushiro Stn./Matsushiro koko area

Yashiro Stn., Matsushiro Stn. → Suzaka Stn.
TimetableWeekdayHoliday
5
6
7
8

22 Suzaka Stn.

22 Suzaka Stn.

9

22 Suzaka Stn.

22 Suzaka Stn.

10

02 Suzaka Stn.

02 Suzaka Stn.

11

18 Suzaka Stn.

18 Suzaka Stn.

12
13

02 Suzaka Stn.

02 Suzaka Stn.

14

42 Suzaka Stn.

42 Suzaka Stn.

15
16
17

11 Suzaka Stn.

11 Suzaka Stn.

47 Suzaka Stn.

11 Suzaka Stn.

47 Suzaka Stn.

18

27 Suzaka Stn.

27 Suzaka Stn.

19

57 Suzaka Stn.

57 Suzaka Stn.

20
21

07 Suzaka Stn.

07 Suzaka Stn.

22
23

Weekday

TimetableWeekday
5
6
7
8

22 Suzaka Stn.

9

22 Suzaka Stn.

10

02 Suzaka Stn.

11

18 Suzaka Stn.

12
13

02 Suzaka Stn.

14

42 Suzaka Stn.

15
16
17

11 Suzaka Stn.

11 Suzaka Stn.

47 Suzaka Stn.

18

27 Suzaka Stn.

19

57 Suzaka Stn.

20
21

07 Suzaka Stn.

22
23

Holiday

TimetableHoliday
5
6
7
8

22 Suzaka Stn.

9

22 Suzaka Stn.

10

02 Suzaka Stn.

11

18 Suzaka Stn.

12
13

02 Suzaka Stn.

14

42 Suzaka Stn.

15
16
17

11 Suzaka Stn.

47 Suzaka Stn.

18

27 Suzaka Stn.

19

57 Suzaka Stn.

20
21

07 Suzaka Stn.

22
23