Platform guidance

We look for from railroad station

Hokuriku Shinkansen

JR Line (Shinetsu Main Line, Iiyama Line)

Shinano Railway Kita-Shinano Line

Nagano Dentetsu

Expressway bus

Nagano - Ikebukuro

Nagano - Kyoto, Osaka, Kobe

Nagano - Niigata

Resort direct bus

Route bus

NAGADEN bus tour